Handel tussen EU en Republiek Korea groeit tweemaal zo snel dankzij handelsovereenkomst

Op de tiende verjaardag van de handelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Korea laat de bilaterale handel een indrukwekkende groei van meer dan 50 % zien en bedraagt nu ruim 110 miljard euro. De handel in goederen nam tussen 2010 en 2020 met 46 % toe, bijna tweemaal zo snel als de handel van de EU met landen die geen handelsovereenkomst met de EU hebben. De groei van de bilaterale handel in goederen en investeringen heeft geleid tot een toegenomen vraag naar gespecialiseerde grensoverschrijdende diensten. De handel in diensten bereikte in 2019 een omvang van 20 miljard euro – een aanzienlijke groei van 86 % ten opzichte van 2010.

De overeenkomst tussen de EU en de Republiek Korea was de allereerste handelsovereenkomst van de EU met een hoofdstuk over duurzaamheid. De overeenkomst heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de verbetering van de rechten van werknemers, onder meer door de ratificatie door de Republiek Korea van drie fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie. 

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel, zei hierover het volgende: “We hebben het nodige te vieren bij de tiende verjaardag van de handelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Korea, die een grote impuls heeft gegeven aan onze bilaterale handel — in feite is de handel verdubbeld. Hieruit blijkt dat handelsovereenkomsten de moeite waard zijn om over te onderhandelen en uit te voeren, en dat zij van vitaal belang zijn voor ons herstel: met elke 1 miljard euro aan uitvoer worden 13 000 banen in de EU ondersteund. Uit de overeenkomst blijkt ook dat de EU de daad bij het woord voegt als het gaat om de rechten van werknemers, aangezien de overeenkomst met succes heeft bijgedragen aan de ratificatie door de Republiek Korea van een aantal belangrijke internationale arbeidsverdragen.”

Met 37 % van de totale buitenlandse directe investeringen in de Republiek Korea blijft de EU de grootste bron van buitenlandse directe investeringen in het land. De investeringen van de EU in de Republiek Korea zijn sinds 2010 met 39 % toegenomen, tot een waarde van 44 miljard euro in 2019. Op hun beurt namen de investeringen van de Republiek Korea in de EU in dezelfde periode met een indrukwekkende 151 % toe tot 29 miljard euro in 2019. Nederland was de grootste investeerder in de Republiek Korea, goed voor 33 % van de totale buitenlandse directe investeringen van de EU, gevolgd door Duitsland (23 %), Frankrijk (9 %) en Hongarije (8 %). Nederland was ook de belangrijkste bestemming voor de buitenlandse directe investeringen van de Republiek Korea in de EU (23 %), vóór Duitsland (21 %), Hongarije (10 %), Tsjechië (10 %) en Slowakije (10 %).

Nieuwe kansen voor landbouwers in de EU 

De EU en de Republiek Korea hebben in april van dit jaar een akkoord bereikt over de uitbreiding van de lijst van geografische aanduidingen (GA’s) die door de handelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Korea worden beschermd. Hierdoor worden 43 nieuwe EU-producten en 41 producten uit de Republiek Korea aan de lijst van beschermde geografische aanduidingen toegevoegd, waaronder Irish Cream, Kalamata olijfolie en Pecorino Toscano. De overeenkomst beschermde al 163 GA’s van de EU en 63 GA’s uit de Republiek Korea. 

De overeenkomst heeft ook de EU-agrovoedingsproducenten geholpen hun uitvoer op te voeren. Bij deze sterke groei van de uitvoer naar de Republiek Korea gedurende de tien jaar van de overeenkomst ging het onder meer om de volgende producten: 

  • de uitvoer van wijn is verdrievoudigd; 
  • de uitvoer van olijfolie is meer dan verdubbeld;
  • de uitvoer van kaas is verzesvoudigd.

Voordelen voor grote en kleine EU-bedrijven 

Hoewel de handelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Korea de groei van de bilaterale handel in het algemeen heeft bevorderd, bleef de handel geconcentreerd in sectoren als machines, vervoermaterieel en chemicaliën, die samen goed waren voor driekwart van de EU-invoer uit de Republiek Korea en twee derde van de EU-uitvoer naar dat land. Toch heeft ook een aantal kleinere sectoren bijzonder indrukwekkende groei te zien gegeven: 

  • de uitvoer van schoeisel en hoofddeksels is vervijfvoudigd;
  • de uitvoer van textiel is meer dan verdubbeld;
  • de uitvoer van hout is verdrievoudigd.

Ervaringen van bedrijven 

  • Dankzij de handelsovereenkomst zijn de douanerechten op auto’s die vanuit de EU in de Republiek Korea worden ingevoerd, inmiddels verlaagd van 8 % van 2010 tot 0 %. De automobielsector heeft geprofiteerd van de afschaffing van de invoerrechten en de succesvolle vermindering van technische handelsbelemmeringen. Een voorbeeld hiervan is de Duitse onderneming Mercedes-Benz, die haar uitvoer naar de Republiek Korea zag groeien van 16 000 auto’s in 2010 tot meer dan 75 000 in 2020.
  • Le Cellier is een importeur van Franse en Italiaanse wijn in de Republiek Korea. De afschaffing van douanerechten door de handelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Korea heeft Europese wijn concurrerender gemaakt, wat een factor geweest kan zijn bij een stijging van de vraag. Volgens Business France Korea is de uitvoer van Franse wijn naar de Republiek Korea in 2019 en 2020 qua volume met 26 % gestegen.
  • De Deense geïntegreerde scheepvaartmaatschappij Maersk is de grootste containertransport- en scheepsexploitant ter wereld. Dankzij de handelsovereenkomst konden de Republiek Korea en de EU gemakkelijker handel drijven, en Maersk heeft deze groei met zijn logistieke diensten ondersteund. Volgens Maersk zal het volume aan goederen dat per container tussen de EU en de Republiek Korea wordt vervoerd, in 2021 naar verwachting 40 % hoger liggen dan in 2011.

Bescherming van de rechten van werknemers 

De Republiek Korea heeft drie fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geratificeerd, haar wetgeving aangepast en richtsnoeren aangenomen om haar vakbondswetgeving in overeenstemming te brengen met de IAO-beginselen. De Republiek Korea werkt ook aan de ratificatie van het vierde resterende fundamentele verdrag inzake de afschaffing van dwangarbeid. De EU is blij met deze acties, waaruit blijkt dat de Republiek Korea zich inzet voor de bepalingen inzake duurzaamheid in de overeenkomst. Zij volgen op een door de EU aanhangig gemaakt geschil, waarin werd bevestigd dat de Republiek Korea haar verplichtingen op het gebied van arbeid uit hoofde van de overeenkomst niet was nagekomen. Beide partijen blijven in gesprek over de naleving van de aanbevelingen van het panel van deskundigen en blijven de situatie op dat gebied in het oog houden. 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *